Naše společnost splnila podmínky pro uznání na chráněném pracovním trhu a tím můžeme nabízet našim zákazníkům možnost náhradního plnění.
 
Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů, jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Nákupem výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, podpoříte jejich práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

V rámci Vaší povinnosti splnění povinného 4% podílu zaměstnanců zdravotním postižením se Vaší společnosti nabízí možnost využít služby firmy iSort s.r.o. 

Zajímá Vás více o využití této možnosti?
Kontaktujte nás!

Co nabízíme:

  • Kontrola a třídění
  • Přebalování
  • Jednoduché i sofistikovanější opravy
  • Drobné manuální práce
  • Kompletace
  • Logistika
  • Distribuční centrum
  • Skladování a manipulace
  • Jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé práce
  • Předmontáž i kompletace finálních výrobků