Služby

Co nabízíme?

Naše zákazníky pravidelně navštěvujeme. Proč? Protože jsme přesvedčeni, že jen pokud se lidé znají osobně, dokáže jejich vzájemná spolupráce využít celý potenciál.

Sorting & Rework

100% kontrola stejně jako rework jsou naším denním chlebem. V rámci našich služeb zpracujeme pracovní postupy na kontrolu a navrhneme způsob opravy defektů, jeli to možné. Vytvoříme Risk Analýzu oprav a pomůžeme s i Odchylkou. Zajistíme výrobu vhodných přípravků. 

Pro naše zákazíky vytváříme data, která jim umožňují lepší analýzu a identifikaci příčin problémů. Data mají k dispozici online v našem unikátním systemu iS Data, který neustále zlepšujeme tak, abychom vycházeli vstříc požadavkům Vás, našich klientů. 

Technici kvality

Naši kolegové pracují jako residentní inženýři zastupující výrobce u jejich českých zákazníků. Další pracujicí u českých výrobců jako QE, SQA, PQA apod. Jednoduše pracujeme na úkolech, které nám zadají naši zákazníci. Vždy svědomitě a s odbornou péčí.

Standardně posíláme naše techniky na zaškolení k našim zákazníkům po celém světě. Proč? Protože jen pokud znají výrobní proces, dokáží Vás, naše zákazníky, lépe zastupovat. 

Logistika

V našich skladech zajistíme příjem, skladování i expedici Vašich výrobků přesně podle Vašich potřeb. Výrobky prochází standardně sjednanou kontrolou kvality.  Poté je přebalíme do originálních obalů a skladujeme dokud si je Váš zákazník neodvolá. Zajištujeme přepravu výrobků k finálnímu zákazníkovi. 

V dnešní době ekonomické konjunktury je všude málo místa. Firmy reší doslova každý metr čtvereční. Možnost převézt výrobky na kontrolu do externího pracoviště se nabízí jako ideální řešení. Zejména pak, pokud lze takové externí pracoviště rovnou použít jako místo pro expedici. Takové řešení tedy dokáže ušetřit nejen místo, ale i náklady. 

Personální služby

Díky naší sesterské společnosti iWork Czech s.r.o. jsme schopni vyhledat vhodné zaměstnace do Vašeho oddělení kvality, stejně tak jako zajistit pracovníky do Vaší výroby. Proč to nemůžeme udělat přímo? Pro zprostředkování a agenturní zaměstnávání je třeba mít povolení Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky.

Firma iWork Czech s.r.o. takové povolení má a splňuje i všechny další zákonné požadavky. Využitím jejích služeb se tak vyhnete všem nepříjemnostem a postihům. To zejména v dnešní době, kdy se dobří zaměstnanci velmi těžce shánějí. 

Příklad Mezinárodní Spolupráce

Náš zákazník vyrábí díly v Singapuru a standardně posílá díly námořní přepravou. Náš sklad v ČR slouží jako HUB. Díly příjmeme, rozdělíme podle referencí a zaskladníme. V návaznosti na odvolávky výroby v ČR díly zkontrolujeme, případně opravíme, a přebalíme je do originálních balení. Díly expedujeme a dopravíme k českým výrobcům. Tam je denně přítomen náš inženýr kvality, který se stará o spokojenost českých výrobců a zprostředkovává informace do Singapuru. V případe kvalitativních problémů zpracuje první analýzu příčin, pošle vzorky, jedná o schválení odchylek, navrhuje pracovní postupy. Náš zákazník má jednoduše kolegu, který mu pomůže, když je třeba.