Sponzorujeme

My všichni jsme odpovědní za společnost, které jsme součástí. Je na nás, jak bude společnost fungovat. 

RESPEKT všem Vám, kteří pracujete pro dobro ostatních, ať už je to vykouzlením úsměvů na dětských tvářích na onkologii, ochrana přírody či záchrana životů a zdraví lidí, kteří jsou ve válečných zónách nebo na místech přírodních katastrof.

Jsme rádi, že děláte to co děláte.
Děkujeme Vám všem!

Prohlédněte si projekty, které jsme jako firma
či členové managentu podpořili.

Lékaři bez hranic je sekulární humanitární nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování zdravotní péče obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií či vyloučení ze zdravotní péče.


Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Předmětem hlavní činnosti Domu dětí a mládeže je příprava a realizace zájmových aktivit pro volný čas. Pravidelná zájmová činnost nabízí aktivity v oblasti sportovní a pohybové, výtvarné a umělecké, přírodovědné, technické a jazykového vzděláváníPosláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Zdravotní nebo také nemocniční klaun je profesionální umělec, s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizace a s vrozenou empatií, jehož posláním je přispívat zábavnou formou ke zlepšení psychického a tím i fyzického stavu pacientů.

... je obecně prospěšná společnost, založená v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. 

Poskytujeme důstojné zázemí zvířatům zatoulaným a týraným. U nás nacházejí střechu nad hlavou – venkovní a vnitřní kotce, zahradní výběhy na honění s kamarády, pravidelnou stravu dvakrát denně. Někteří psi se u nás učí znovu získávat důvěru v lidi.

“Fotbalový turnaj přípravek v minikopané v Lomnici nad Popelkou má svoji tradici od roku 1987 a je jednou z nejvýznamnějších akcí fotbalových benjamínků v ČR vůbec.